دو تا آدم معمولا در مورد چی حرف میزنن؟

چرا مکالمات من یا فلسفی میشه یا کاری؟!