در این مملکت، بین این همه مسئول و مدیر و رئیس، کسی به فکر این همه جوون که سنشون رفته بالا و ازدواج نکردن هست؟

کسی فکر می کنه اینا با نیاز جنسیشون چیکار می کنن؟

کسی به فکر این همه جوون طلاق گرفته هست؟

کسی به فکر آرامش و سلامتی جسم و روح این همه انسان هست؟


کسی شعور و شجاعت اعتراف به این رو داره که نیاز جنسی قابل انکار نیست؟