بهار که شد خیلی خوب شد.

خسته شده بودم

سال 96 خیلی خوب بود

دیروز که رفته بودیم با گروه باز حس کردم وقتی توی جمع هستم از خودم خوشم نمیاد! بعد به این نتیجه رسیدم که مشکل از گروه یا جمع نیست مشکل از بخش هایی از شخصیت منه که تو جمع خوب عمل نمی کنند و نقص اونها باعث میشه حس خوبی نداشته باشم.

اولین بار نیست که فهمیدم. ولی نمیدونم چکار کنم که حل شه. حتی یه کم بدتر کردمش مثل مدتی که سعی کردم رفتارم رو شبیه کسایی کنم که فکر میکنم خیلی باحالن ولی تهش مسخره شد. چون دیگه قاطی کردم که خودم کیم! و نقش بازی کردن اصلا تاثیر خوبی نمیذاره

همین