تا الان که زندگی کردم خیلی از لذت های این دنیا رو چشیدم و میتونم با قطعیت بگم که همشون یه روز تکراری میشن واسه آدم، همشون!

یه باگ دیگه هم اینه که نه تنهایی بهم خوش میگذره نه تو جمع. چه راه حل سومی وجود داره؟!


زیر گوشم یه توده کوچیک قابل لمس کشف کردم. این دیگه چه کوفتی میتونه باشه! حدس خودم اینه که توی کوه باد خورده به گوشم سرما خورده و الان عفونت کرده. حوصله این جور چیزا رو ندارم خدایی.