از روزای اولی که مهلا به دنیا اومد تا الان که حدود 1.5 سالشه، حس میکنم انگار داریم کل تاریخ بشریت رو یادش میدیم. اگه به یه آدم جدید چیزی رو یاد ندی، همون راه انسان های بدوی رو میره. ولی الان این بچه 1.5 ساله از پیرمردهای صد سال پیش بیشتر بلده. انگار بشر مساوی با آدمه. تمام چیزهایی که بشر تجربه کرده، به انسان جدید قابل انتقاله. برای همین بشر باید قدم به قدم رو به جلو حرکت کنه و بلوغ جمعی معنا داره.