هر سال که کتابخونه رو مرتب میکنم یه سری از جزوه ها و کتابهای زمان دانشگاه رو میریزم دور. دیشب دیگه حجمشون رسید به یه کلاسور باریک. فشرده شدن 6 سال تحصیلات و خاطرات دانشگاهی در چند برگ همزمان با خوندن کتاب تنهایی پر هیاهو.