بالاخره موس ام رو عوض کردم و انقدر خوبه که دلم میخواد هی الکی رو در و دیوار کلیک کنم!

اینجای جدید که هستم همکارا خیلی فعالن یکی مدام در حال چک کردن سهام هاشه تو سایت. یکی دقیقا مشابه نماد انسان های کامپیوتری چسبیده به مانیتورش. حالا چیکار میکنه خدا میدونه

این هفته سرم خیلی شلوغ بود خسته شدم


-Do you know where are you Deloris?

-Yes, I'm in a dream.