کری ناپدید شده، میدونم که حتما مسافرتیه جاییه ولی خب رو اعصابه این بی خبری

تاریخ معاصر از دهه 50 به بعد داره جالب میشه برام. همه اتفاقات مخصوصا که زمان زیادی ازش گذشته، تاییدی بر این حرفه که همیشه جنگ بر سر قدرته و ادعای دین و اخلاق و عدالت خواهی و طرفدار مردم بودن شاید محرک خوبی برای شروع حرکت باشه ولی یه موج میراست و باز هم این جمله معروف که هر انقلابی فرزندان خودش رو می بلعه و باقی هر چی میمونه یه مشت خز و خیل اند!