تمومی نداره این داستان. مثل دعوای دولت و رقبا. همش درگیر حاشیه و حرف و حدیث.

اگه قرار باشه اینجوری پیش بره ترجیح میدم من قدم اول رو بردارم